Begrepp for att forvalta ett kulturhus

Det engelskspråkiga CRM-programmet Costomer Relationship Management har ett visst managementkoncept. Det är ett urval procedurer och även de verktyg som behövs för att hantera kontakter med en man korrekt. Dess karaktär är i första hand automatiserings- och processstöd i förhållandet mellan kund och organisation.

På så sätt vill han driva organisationen inom avdelningar som marknadsföring, ledning, kundservice eller försäljning. Så lösningen hjälper avgörande för att hantera relationer med en man. Detta koncept bör stödja alla steg i kundens kontakt med organisationen, dvs identifiering av kundens behov, kundidentifiering, slutförande av en specifik transaktion och kundservice. Genom att tillhandahålla Costomer Relationship Management kan tre varianter av planen särskiljas, nämligen: ett interaktivt, operativt och analytiskt system.Det interaktiva CRM-systemet presenteras som ett kontaktcenter eller kommunikations-crm. Den når till att hantera alla möjliga användares kontaktkanaler med en särskild organisation. Detta system skapades på grundval av ett callcenter.Med operativsystemet kan du samla och dessutom överföra kunskap om kunden. Sådan information möjliggör framför allt omfattande och full service av en potentiell kund. Denna metod bestäms av kontorsmetoden. Det tillhandahåller tre funktionella grupper som marknadsföring, försäljning och teknisk support. Hela operativa cm handlar om att förvärva en kund, slutföra försäljningen och behålla en man i namnet.Det analytiska CRM-systemet klagar på att analysera kundinformation. Det frågar främst kundsegmentering, prisanalys, lojalitet och korganalys.CRM-mjukvaran är baserad på trapparkitekturen, som kallas traven.Detta koncept på bortskaffande finns redan från många år. Men med hela dagen är användningen ännu mer tillagd. Först av allt händer det på grund av bättre och lättare tillgång till information och modernare teknik.Sammanfattningsvis möjliggör CRM-programmet med långsiktighet en lättare förståelse för kundens värde.