Gymnasiet matte klass 1 program

I nuvarande tider, i ett kontrakt med väldigt snabb utveckling av moderna datortekniker, försvarade FEM (ändliga elementmetoden sig snabbt med ett särskilt värdefullt verktyg för numerisk analys av olika konstruktioner. MES-modelleringen har funnit en mycket viktig applikation i praktiskt taget alla moderna teknikområden och tillämpad matematik. I de enklaste termerna, när man talar MES, är det en komplicerad metod att lösa differentiella och partiella ekvationer (efter tidigare diskretisering i ett betydande utrymme.

Vad är MESFinite elementmetoden är för närvarande detsamma av de vanligaste datormetoderna för bestämning av stress, generaliserade krafter, deformationer och förskjutningar i de analyserade strukturerna. FEA modellering bygger på layoutplanen för hela antalet ändliga element. Inom ramen för varje enskilt element kan vissa approximationer skapas, och alla okända (huvudsakligen förskjutningar presenteras av en särskild interpolationsfunktion, med användning av värdena av arbetena själva i ett slutet antal punkter (kallat kallade noder.

Tillämpning av MES modelleringI nuvarande tider testas styrkan i strukturen, spänningen, förskjutningen och simuleringen av eventuella deformationer med användning av FEM-metoden. I datormekanik (CAE kan du använda denna strategi för att studera värmeflöde och vätskeflöde. MES-metoden kompletteras också perfekt med studier av dynamik, maskinstatistik, kinematik och magnetostatiska, elektromagnetiska och elektrostatiska effekter. MES modellering kommer sannolikt att existera spelas i 2D (tvådimensionellt utrymme, där diskretisering ofta reduceras till uppdelning av ett visst område i trianglar. Tack vare den här metoden kan vi beräkna de värden som visas i avdelningen för ett givet system. Den nuvarande metoden har dock sådana begränsningar som du borde ha.

De största fördelarna och fördelarna med FEM-metodenDen största fördelen med MES är den absoluta möjligheten att få de rätta resultaten även för mycket känsliga former, för vilka det skulle vara mycket svårt att utföra vanliga analytiska beräkningar. I affärer innebär det att enskilda problem kan vara ett datorspel utan att behöva bygga dyra prototyper. En sådan mekanism underlättar väldigt hela designprocessen.Uppdelningen av det studerade området till ännu svagare element resulterar i mer exakta beräkningsresultat. Det bör också komma ihåg mer om det faktum att det är köpt med en mycket högre efterfrågan på datorkraften hos moderna datorer. Det bör också komma ihåg att i så fall bör man mycket väl uppskatta även hela beräkningsfel, som följer av frekventa approximationer av de bearbetade värdena. Om det studerade området kommer att styras från flera hundra tusen olika element som använder icke-linjära egenskaper, så måste beräkningen strikt modifieras i efterföljande iterationer, så att den färdiga lösningen blir bra.