Lodz kassa

Kvittot från novitus lupokassregistret är ett mycket viktigt faktum och för chefen också för mannen. De som är viktiga har skyldigheten att utfärda sådana bevis på försäljning, den senare ska ta bort kvittot varje gång.

Tyvärr betalar några av oss inte mycket uppmärksamhet på sedlar, vilket i många fall kan få obehagliga konsekvenser. Hur länge ska vi ta sådana utskrifter från kassaregister också i vilka former kan de vara användbara för oss?

http://kibica.pl/sehealthymode/man-pride-naturliga-satt-att-erektion/

I entreprenörernas framgång är tanken enkel nog. De borde gömma kopior av kvitton i 5 år - i fallet med en revision av statskassens titel. Varför men ett sådant dokument till kunden?Detta låga pappersskrot i många fall som innehåller enorm vikt. Om vi känner till kassamottagarnas giltighet och vi vet hur man lagrar ett sådant dokument korrekt kan vi få mycket. Det här behandlar först och främst de situationer där vi vill annonsera de inköpta varorna eller vidarebefordra dem och samla in sina pengar. I det här fallet kommer säljaren att begära att vi visar kvittot - bekräftelse på den annonserade transaktionen. Vilken tid måste vi ta hand om när kvittot ska delta i upprättandet av klagomål? Om vi köper matprodukter kan vi rapportera problem med dem i upp till 3 dagar. Under en längre tid borde vi behålla dessa kvitton, som är ett dokument för inköp av kläder, skor, möbler eller RTV-utrustning. Här ger lagen oss 24 månader för att hitta en defekt och att lämna in ett klagomål. Naturligtvis, för närvarande, eftersom vi inte kommer att använda kvittot, kommer vårt klagomål inte att godtas. Ju mer betydande antalet annonserade varor desto allvarligare förlusten i samband med avsaknaden av ett dokument som bekräftar sådan försäljning.

Så kom vi ihåg om kvitton som säljaren måste ge oss under shopping. Låt oss också hålla dessa dokument i en liknande åtgärd. Vi kan göra kuvert där vi kommer att göra kvitton i kronologisk ordning, kan vi lämna den sista riktningen av en speciell låda. Det är viktigt att dokumentet som bekräftar försäljningen vi skapat sparas så länge det blir grunden för att lämna in ett klagomål.