Marmor damm pris

Fabriker är positioner där varje dag av det viktiga råmaterialet som kan tillverkas av sten, sand, polymerer, kemikalier, metall och massor av nya, dagliga föremål görs. Mängderna av dessa produkter går i tusentals och till och med hundratusentals per dag.

Under bearbetningen av varje produkt dras avfallet i grunden till separata behållare, vilka tömmas och avfallet bortskaffas. Under sådan bearbetning, som bevis på en granitplatta, är det dock säkert att det finns en stor mängd damm som rör sig genom luften. Den är så fin så att även vår näshålighet, specialiserad på att fånga små dammsubstanser, inte ska förbli i sådan förorening, och varje dag som en anställd utför dagliga produktionsarbeten inhalerar stora mängder av sådant damm. De kan skada honom lätt, orsaka attacker av hosta eller en allergisk reaktion, men oftast observeras förorening av kroppen med damm endast efter tio eller tjugo års arbete vid en viss punkt under de rätta förhållandena. Då går vi till en specialist med lung- eller smärtstillande sjukdom eller någon annan, beroende på den plats där dammarna attackerade, och vi lär oss att polska sjukdomar är erkända i specialiseringen i det här avsnittet.

Tyvärr är sådana saker mycket, men nu kan vi effektivt förhindra dem. Montering & nbsp; stoftavskiljning system dammutsugssystemet & nbsp; i fabriker som utsätts för de skadliga effekterna av alla slags föroreningar kommer att minimera problemet. Faktum är att ett sådant system matas till någon industri, ingen mening för förorenings kraft. Det är känt att böter i stålverket och antalet ångor kommer att vara friskare än fabriken expanderad polystyren, men icke desto mindre i en speciell anläggning och de andra personer utsätts för negativa effekter av föroreningar, även om smaken och en annan i den andra koncentrationen.

Om vi ​​är affärsmän, anser vi också fabriken, vi borde tänka på avhärdningssystemet innan sanitetsinspektören utför slumpmässiga kontroller och beställer oss att installera det under hotet om likvidation. Naturligtvis kommer det att vara förknippat med kostnaderna för inköp och montering av filtersystemet, och du kan se kostnaderna för modernisering av den hall som den ska leva på. Folkets hälsa är dock definitivt det värde som det är värt att investera, och när det verkligen kan och kommer att krävas för att uppnå det.