Olyckor 18

Orsakerna till fallen undersöks regelbundet för att minska risken att möta dem igen. Resultaten visar tydligt att orsakerna till olyckor är oftast väldigt olika typer av tillsyn, i själva verket, maskinsäkerhet. Problem som är relaterade till dålig användning och utnyttjande av maskiner förekommer i alla skeden av deras livsstil. Detta gäller en del av specifikationen, samt layout, produktion, drift, underhåll, modifiering, etc.

Certifiering av maskiner vid slutet eliminerar risker som kan uppstå i arbetsmiljön. Maskiner som använder de certifikat som används testas och kontrolleras för deras lämplighet för arbete. De enskilda grupperna och underenheterna utsätts för provning. Arbetsprincipen observeras och ger beskrivningar som underlättar för anställda inom räckhåll för att maskiner och tillbehör på rätt sätt ritas. Behovet av att inneha certifikat av enskilda organisationer och enheter sker centralt från EU: s föreskrifter: tillämpliga direktiv, interna föreskrifter etc.

Arbetstagare inom arbetshälsa och säkerhet erbjuds möjlighet att delta i kostnader och utbildning av maskincertifieringsavdelningen. Kunskap, forskning och vetenskap som förvärvats under sådana kurser och utbildningar bidrar till en konstant minskning av andelen olyckor på arbetsplatsen, både dödsfall och andra. Deltagande i kostnader och utbildning från nivån på maskin- och tillbehörscertifiering ger många arbetsgivare fördelar. Utbildade personer är en garanti för rätt egendom från organisationen och håller reglerna för säkerhet och arbetshygien.