Skruvtransportor 3 m

Skruvtransportörerna, även kallade transportörer, används vanligen för transport och dosering av lös material. Vi hittar i praktiskt taget allt ett hus som producerar torrblandningar, men inte bara. De platser där matare hittar sin destination är fruktansvärt mer, och alla kan inte bytas ut.

En skruvmatare är en anordning som används för att transportera olika typer av damm, från mycket fin till korn med hög granulering. Tack vare detta är dess syfte mycket stort. Dessutom är en ytterligare fördel med den här lösningen att transporten av dessa dammar också kan göras i stil, även vid vilken vinkel som helst.

https://farin-dr.eu/se/

Det finns en uppdelning av skruvtransportörer för rör- och tågtransportörer. De viktigaste är mer kraftfulla och - som det handlar om - större effektivitet. När det gäller tågtransportörerna är deras stora fördel det faktum att de når bänkarna till transportören, vilket är väsentligt för fallet när vi vill kontrollera transportsättet.

Vid konstruktion av skruvtransportörer beaktas första timmeffektivitet. Välvalta material och specifik konstruktion garanterar en lång livslängd för enheten och tillförlitlighet, även om tunga slipande material överförs.

Det är dyrt att skruvtransportörerna alltid tillverkas i enlighet med andra riktlinjer som ges av användaren. Särskilt viktigt är anordningens längd och storlek, men också placeringen av inloppet och utloppet och bestämningen av lutningsvinkeln. Ofta ges förstärkta matarversioner på grund av tillförseln i särskilt hårda förhållanden.

Ett stort antal områden där mataren kan användas är populär. Det är viktigt att hitta dem både i betonganläggningar, vid uppvärmningsugnar och i livsmedelsindustrin. Mycket ofta är en av dem i färd med att bearbeta korn, som bevis för att leta efter det eller för att städa mer. Snäckmatarna når också gärna uppfödare som blandar och ger torr mat till djuren.