Skynda i borken

Cistus Plus

Brand är en ytterst destruktiv kraft. När han hittar ämnen som är lämpliga för att brinna på egen förmåga, utsätter han dem för bara förstörelse. Oplannad förbränningsprocess kan få nästan alla våra material - fasta ämnen, vätskor och gaser. Beroende på det använda brandbekämpningsmedlet används andra släckmedel. Den mest populära är absolut vatten. Det kan trots allt inte användas i något exempel. Bränder och pulver tas ofta i bränder.Mindre känt är användningen av vattenånga för att undertrycka elden och undvika spridningen. Parets mindre popularitet beror på det faktum att det är viktigt att använda den endast i trånga utrymmen och att släcka endast vissa bränder. Ånga som brandsläckningsmedel är inte användbart för att släcka brinnande skogar till exempel. Det betyder inte att du inte kan ta emot det medan du släcker brinnande trä. Ånga är en stark lösning, bland annat vid bränder i rum som används för torkning av trä, men storleken på dessa betydelser får inte överstiga 500 kvadratmeter.Ångblockeringsprocessen innebär att man använder den under tryck inom eldområdet. Som ett resultat spädas de brandfarliga gaserna som rör sig i sin region, syrekoncentrationen minskar också, vilket i sin tur förhindrar dess utveckling, och efter några minuter går elden ut. Ånga hänvisar inte bara till släckning av bränder av fasta föremål, utan även av vätskor och gaser. Och i dessa exempel måste elden endast spridas i ett slutet område. I det öppna området förlorar vattenånga dess effektivitet som brandsläckningsmetod.